تور استانبول 4 شب و 5 روز 6 مرداد

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/05/06 ساعت حرکت: 19:00 قشم ایر
 • IKA
 • ic_fluent_airplane_24_filled Created with Sketch.
 • IST
مدت سفر : 03:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/10 ساعت حرکت: 12:45 قشم ایر
 • IST
 • ic_fluent_airplane_24_filled Created with Sketch.
 • IKA
مدت سفر : 03:00 Economy

هتل ها

هتل بالی استار سیتی BALI STAR CITY HOTEL
BED & BREAKFAST
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,400,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,800,000 تومان
 • نوزاد
  -
توضیحات : FALSE
رزرو
هتل جومبالی پلازا استانبول Cumbali Plaza Hotel
BED & BREAKFAST
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,880,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,960,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,800,000 تومان
 • نوزاد
  -
توضیحات : FALSE
رزرو
هتل مونوپل استانبول Hotel Monopol
BED & BREAKFAST
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,240,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,680,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,800,000 تومان
 • نوزاد
  -
توضیحات : FALSE
رزرو
هتل آترو استانبول Atro Hotel
BED & BREAKFAST
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,360,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,920,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,800,000 تومان
 • نوزاد
  -
توضیحات : FALSE
رزرو
هتل نیو سیتی استانبول Istanbul New city Hotel
BED & BREAKFAST
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,360,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,920,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,800,000 تومان
 • نوزاد
  -
توضیحات : FALSE
رزرو
هتل دورا پرا استانبول Dora Pera Hotel
BED & BREAKFAST
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,800,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,800,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,800,000 تومان
 • نوزاد
  -
توضیحات : FALSE
رزرو
هتل یورو پلازا استانبول Euro Plaza Hotel
BED & BREAKFAST
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,400,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,600,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,800,000 تومان
 • نوزاد
  -
توضیحات : FALSE
رزرو
هتل گرند استار بسفروس استانبول Grand Star Hotel Bosphorus
BED & BREAKFAST
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,520,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,240,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,800,000 تومان
 • نوزاد
  -
توضیحات : FALSE
رزرو
گرند هالیک استانبول grand halic
BED & BREAKFAST
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  32,600,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,800,000 تومان
 • نوزاد
  -
توضیحات : FALSE
رزرو
هتل لازونی استانبول Lazzoni Hotel
BED & BREAKFAST
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,320,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  38,840,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,840,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,800,000 تومان
 • نوزاد
  -
توضیحات : FALSE
رزرو

اطلاعات تور

مشاوره و رزرو