تور ترکیبی کوش آداسی ازمیر 23 تیر

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/04/23 ساعت حرکت: 22:30 معراج ایر
 • IKA
 • ic_fluent_airplane_24_filled Created with Sketch.
 • ADB
مدت سفر : 03:30 Economy
تاریخ حرکت : 1403/04/29 ساعت حرکت: 01:30 معراج ایر
 • ADB
 • ic_fluent_airplane_24_filled Created with Sketch.
 • IKA
مدت سفر : 03:30 Economy

هتل ها

هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی LADONIA HOTELS ADAKULE
ULTRA ALL INCLUSIVE
هتل لاینف کرنر ازمیر Life Corner
BED & BREAKFAST
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  60,190,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  28,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل رامادا ریزورت کوش آداسی Ramada resort
ULTRA ALL INCLUSIVE
هتل لاینف کرنر ازمیر Life Corner
BED & BREAKFAST
 • 2 تخته (هرنفر)
  54,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  79,190,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  30,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل رامادا ریزورت کوش آداسی Ramada resort
ULTRA ALL INCLUSIVE
هتل ایسمیرا ازمیر Hotel Ismira
BED & BREAKFAST
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  81,190,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  30,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل کورومار دلوکس کوش آداسی Korumar Hotel Deluxe
ULTRA ALL INCLUSIVE
هتل لاینف کرنر ازمیر Life Corner
BED & BREAKFAST
 • 2 تخته (هرنفر)
  56,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  76,290,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  30,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل کورومار دلوکس کوش آداسی Korumar Hotel Deluxe
ULTRA ALL INCLUSIVE
هتل ایسمیرا ازمیر Hotel Ismira
BED & BREAKFAST
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  78,290,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  30,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی Pine Bay Holiday Resort
ULTRA ALL INCLUSIVE
هتل لاینف کرنر ازمیر Life Corner
BED & BREAKFAST
 • 2 تخته (هرنفر)
  59,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  87,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  31,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل کورومار دلوکس کوش آداسی Korumar Hotel Deluxe
ULTRA ALL INCLUSIVE
هتل موون پیک ازمیر Mövenpick Izmir
BED & BREAKFAST
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  85,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  31,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی Pine Bay Holiday Resort
ULTRA ALL INCLUSIVE
هتل ایسمیرا ازمیر Hotel Ismira
BED & BREAKFAST
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  89,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  31,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل اتیوم سی لایت بیچ ریزورت Sealight Resort Hotel
ULTRA ALL INCLUSIVE
هتل لاینف کرنر ازمیر Life Corner
BED & BREAKFAST
 • 2 تخته (هرنفر)
  61,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  89,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  31,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل اتیوم سی لایت بیچ ریزورت Sealight Resort Hotel
ULTRA ALL INCLUSIVE
هتل ایسمیرا ازمیر Hotel Ismira
BED & BREAKFAST
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  91,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  31,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل آکوا فانتاسی آکوا پارک کوش آداسی Aqua Fantasy Aquapark
ULTRA ALL INCLUSIVE
هتل لاینف کرنر ازمیر Life Corner
BED & BREAKFAST
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  82,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  31,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل کرومار افسوس بیچ کوش آداسی Korumar Ephesus Beach
ULTRA ALL INCLUSIVE
هتل لاینف کرنر ازمیر Life Corner
BED & BREAKFAST
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  85,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  31,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی Pine Bay Holiday Resort
ULTRA ALL INCLUSIVE
هتل موون پیک ازمیر Mövenpick Izmir
BED & BREAKFAST
 • 2 تخته (هرنفر)
  63,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  97,390,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  31,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل روکس رویال کوش آداسی Roxx Royal Hotel
ULTRA ALL INCLUSIVE
هتل لاینف کرنر ازمیر Life Corner
BED & BREAKFAST
 • 2 تخته (هرنفر)
  65,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  42,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  32,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل اتیوم سی لایت بیچ ریزورت Sealight Resort Hotel
ULTRA ALL INCLUSIVE
هتل موون پیک ازمیر Mövenpick Izmir
BED & BREAKFAST
 • 2 تخته (هرنفر)
  65,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  98,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  32,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی Pine Bay Holiday Resort
ULTRA ALL INCLUSIVE
هتل سویس اوتل بویوک افس ازمیر Swissotel Grand Efes Izmir
BED & BREAKFAST
 • 2 تخته (هرنفر)
  65,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  102,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  32,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی Pine Bay Holiday Resort
ULTRA ALL INCLUSIVE
هتل ازمیر ماریوت ازمیر Izmir Marriott Hotel
BED & BREAKFAST
 • 2 تخته (هرنفر)
  65,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  98,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  32,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل کرومار افسوس بیچ کوش آداسی Korumar Ephesus Beach
ULTRA ALL INCLUSIVE
هتل موون پیک ازمیر Mövenpick Izmir
BED & BREAKFAST
 • 2 تخته (هرنفر)
  66,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  95,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  32,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل آکوا فانتاسی آکوا پارک کوش آداسی Aqua Fantasy Aquapark
ULTRA ALL INCLUSIVE
هتل موون پیک ازمیر Mövenpick Izmir
BED & BREAKFAST
 • 2 تخته (هرنفر)
  66,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  92,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  32,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل اتیوم سی لایت بیچ ریزورت Sealight Resort Hotel
ULTRA ALL INCLUSIVE
هتل ازمیر ماریوت ازمیر Izmir Marriott Hotel
BED & BREAKFAST
 • 2 تخته (هرنفر)
  67,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  100,390,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  32,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

مشاوره و رزرو