تور استانبول 4 شب و 5 روز 30 تیر

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/04/30 ساعت حرکت: 19:00 قشم ایر
 • IKA
 • ic_fluent_airplane_24_filled Created with Sketch.
 • ADB
مدت سفر : 03:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/03 ساعت حرکت: 12:45 قشم ایر
 • ADB
 • ic_fluent_airplane_24_filled Created with Sketch.
 • IKA
مدت سفر : 03:00 Economy

هتل ها

هتل بالی استار سیتی BALI STAR CITY HOTEL
BED & BREAKFAST
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,600,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,200,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل جومبالی پلازا استانبول Cumbali Plaza Hotel
BED & BREAKFAST
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,080,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,160,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل مونوپل استانبول Hotel Monopol
BED & BREAKFAST
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,440,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,880,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل آترو استانبول Atro Hotel
BED & BREAKFAST
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,560,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,120,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل نیو سیتی استانبول Istanbul New city Hotel
BED & BREAKFAST
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,560,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,120,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل دورا پرا استانبول Dora Pera Hotel
BED & BREAKFAST
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل یورو پلازا استانبول Euro Plaza Hotel
BED & BREAKFAST
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,600,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,200,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل گرند استار بسفروس استانبول Grand Star Hotel Bosphorus
BED & BREAKFAST
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,720,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,440,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,600,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
گرند هالیک استانبول grand halic
BED & BREAKFAST
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,400,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  30,800,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل لازونی استانبول Lazzoni Hotel
BED & BREAKFAST
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,520,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  37,040,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,040,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

مشاوره و رزرو