تور استانبول 7 شب 8 روز 2 مرداد

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/05/02 ساعت حرکت: 19:00 قشم ایر
 • IKA
 • ic_fluent_airplane_24_filled Created with Sketch.
 • IST
مدت سفر : 03:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/09 ساعت حرکت: 12:45 قشم ایر
 • IST
 • ic_fluent_airplane_24_filled Created with Sketch.
 • IKA
مدت سفر : 03:00 Economy

هتل ها

هتل بالی استار سیتی BALI STAR CITY HOTEL
BED & BREAKFAST
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,400,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,700,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,300,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,100,000 تومان
 • نوزاد
  -
توضیحات : FALSE
رزرو
هتل اوریلا استانبول Oriella Hotel
BED & BREAKFAST
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,140,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,280,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,040,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,000,000 تومان
 • نوزاد
  -
توضیحات : FALSE
رزرو
هتل مونوپل استانبول Hotel Monopol
BED & BREAKFAST
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,560,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  30,120,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,000,000 تومان
 • نوزاد
  -
توضیحات : FALSE
رزرو
هتل آترو استانبول Atro Hotel
BED & BREAKFAST
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,980,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  30,960,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,000,000 تومان
 • نوزاد
  -
توضیحات : FALSE
رزرو
هتل نیو سیتی استانبول Istanbul New city Hotel
BED & BREAKFAST
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,980,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  30,960,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,000,000 تومان
 • نوزاد
  -
توضیحات : FALSE
رزرو
هتل جومبالی پلازا استانبول Cumbali Plaza Hotel
BED & BREAKFAST
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,400,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  31,800,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,000,000 تومان
 • نوزاد
  -
توضیحات : FALSE
رزرو
هتل پرا سنتر استانبول Taksim Pera Center
BED & BREAKFAST
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,600,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  36,100,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,300,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,100,000 تومان
 • نوزاد
  -
توضیحات : FALSE
رزرو
هتل دورا پرا استانبول Dora Pera Hotel
BED & BREAKFAST
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,600,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  36,100,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,300,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,100,000 تومان
 • نوزاد
  -
توضیحات : FALSE
رزرو
هتل اکچوال لایف استانبول Hotel ACTUEL LİFE
BED & BREAKFAST
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,020,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  36,940,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,420,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,100,000 تومان
 • نوزاد
  -
توضیحات : FALSE
رزرو
هتل یورو پلازا استانبول Euro Plaza Hotel
BED & BREAKFAST
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,650,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  38,200,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,500,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,100,000 تومان
 • نوزاد
  -
توضیحات : FALSE
رزرو
هتل گرند استار بسفروس استانبول Grand Star Hotel Bosphorus
BED & BREAKFAST
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,860,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  38,620,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,100,000 تومان
 • نوزاد
  -
توضیحات : FALSE
رزرو
هتل گرند هالیک گلدن هورن استانبول Hotel Istanbul Grand Halic Goldenhorn
BED & BREAKFAST
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,800,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  44,500,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,300,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,100,000 تومان
 • نوزاد
  -
توضیحات : FALSE
رزرو
هتل نوا پلازا پارک استانبول Nova Plaza Park Hotel Istanbul
BED & BREAKFAST
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,620,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  50,140,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  26,480,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,100,000 تومان
 • نوزاد
  -
توضیحات : FALSE
رزرو
هتل لازونی استانبول Lazzoni Hotel
BED & BREAKFAST
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,260,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  55,420,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,920,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,100,000 تومان
 • نوزاد
  -
توضیحات : FALSE
رزرو

اطلاعات تور

مشاوره و رزرو