تور کوش آداسی+ازمیر ویژه خرداد

این تور منقضی شده است

هتل ها

هتل آلیکن ازمیر Alican Hotel
BED & BREAKFAST
هتل روکس رویال کوش آداسی Roxx Royal Hotel
BED & BREAKFAST
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  30,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,500,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,000,000 تومان
توضیحات :
هتل نیو زیبک ازمیر Zeybek Hotel
BED & BREAKFAST
هتل روکس رویال کوش آداسی Roxx Royal Hotel
BED & BREAKFAST
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  30,500,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,900,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,000,000 تومان
توضیحات :
هتل گرند کرنر بوتیک ازمیر Grand Corner Boutique Hotel
BED & BREAKFAST
هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی LADONIA HOTELS ADAKULE
ULTRA ALL INCLUSIVE
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  55,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,500,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,000,000 تومان
توضیحات :
هتل ایسمیرا ازمیر Hotel Ismira
BED & BREAKFAST
هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی LADONIA HOTELS ADAKULE
ULTRA ALL INCLUSIVE
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,800,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  57,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,500,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,000,000 تومان
توضیحات :
هتل ازمیر ماریوت ازمیر Izmir Marriott Hotel
BED & BREAKFAST
هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی LADONIA HOTELS ADAKULE
ULTRA ALL INCLUSIVE
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  69,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,000,000 تومان
توضیحات :
هتل گرند کرنر بوتیک ازمیر Grand Corner Boutique Hotel
BED & BREAKFAST
هتل اتیوم سی لایت بیچ ریزورت Sealight Resort Hotel
ULTRA ALL INCLUSIVE
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  76,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,000,000 تومان
توضیحات :
هتل ایسمیرا ازمیر Hotel Ismira
BED & BREAKFAST
هتل اتیوم سی لایت بیچ ریزورت Sealight Resort Hotel
ULTRA ALL INCLUSIVE
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  78,500,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,000,000 تومان
توضیحات :
هتل ازمیر ماریوت ازمیر Izmir Marriott Hotel
BED & BREAKFAST
هتل اتیوم سی لایت بیچ ریزورت Sealight Resort Hotel
ULTRA ALL INCLUSIVE
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,800,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  79,500,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,000,000 تومان
توضیحات :
هتل موون پیک ازمیر Mövenpick Izmir
BED & BREAKFAST
هتل اتیوم سی لایت بیچ ریزورت Sealight Resort Hotel
ULTRA ALL INCLUSIVE
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  86,500,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,500,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,000,000 تومان
توضیحات :
هتل گرند کرنر بوتیک ازمیر Grand Corner Boutique Hotel
BED & BREAKFAST
هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی Pine Bay Holiday Resort
ULTRA ALL INCLUSIVE
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  88,500,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,900,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,000,000 تومان
توضیحات :
هتل ازمیر ماریوت ازمیر Izmir Marriott Hotel
BED & BREAKFAST
هتل کرومار افسوس بیچ کوش آداسی Korumar Ephesus Beach
ULTRA ALL INCLUSIVE
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,800,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  81,500,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,000,000 تومان
توضیحات :
هتل ایسمیرا ازمیر Hotel Ismira
BED & BREAKFAST
هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی Pine Bay Holiday Resort
ULTRA ALL INCLUSIVE
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  90,500,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,500,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,000,000 تومان
توضیحات :
هتل ایسمیرا ازمیر Hotel Ismira
BED & BREAKFAST
هتل آکوا فانتاسی آکوا پارک کوش آداسی Aqua Fantasy Aquapark
ULTRA ALL INCLUSIVE
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  80,500,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,500,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,000,000 تومان
توضیحات :
هتل ازمیر ماریوت ازمیر Izmir Marriott Hotel
BED & BREAKFAST
هتل آکوا فانتاسی آکوا پارک کوش آداسی Aqua Fantasy Aquapark
ULTRA ALL INCLUSIVE
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  809,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,900,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,000,000 تومان
توضیحات :
هتل سویس اوتل بویوک افس ازمیر Swissotel Grand Efes Izmir
BED & BREAKFAST
هتل کرومار افسوس بیچ کوش آداسی Korumar Ephesus Beach
ULTRA ALL INCLUSIVE
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  92,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
هتل سویس اوتل بویوک افس ازمیر Swissotel Grand Efes Izmir
BED & BREAKFAST
هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی Pine Bay Holiday Resort
ULTRA ALL INCLUSIVE
 • 2 تخته (هرنفر)
  63,100,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  102,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
هتل سویس اوتل بویوک افس ازمیر Swissotel Grand Efes Izmir
BED & BREAKFAST
هتل آکوا فانتاسی آکوا پارک کوش آداسی Aqua Fantasy Aquapark
ULTRA ALL INCLUSIVE
 • 2 تخته (هرنفر)
  63,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  92,200,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
هتل حیات ریجنسی ازمیر ایستینه پارک Hyatt Regency Izmir IstinyePark
BED & BREAKFAST
هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی Pine Bay Holiday Resort
BED & BREAKFAST
 • 2 تخته (هرنفر)
  63,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  100,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :

اطلاعات تور

مشاوره و رزرو