آفر ویژه تور استانبول

این تور منقضی شده است

هتل ها

هتل گرند میلان استانبول Hotel Grand Milan
BED & BREAKFAST
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,300,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,700,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,800,000 تومان
توضیحات :
امی تکسیم استانبول EMMY HOTEL TAKSIM
BED & BREAKFAST
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,200,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  11,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,900,000 تومان
توضیحات :
هتل آترو استانبول Atro Hotel
BED & BREAKFAST
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,500,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  11,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,900,000 تومان
توضیحات :
هتل مونوپل استانبول Hotel Monopol
BED & BREAKFAST
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,800,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  11,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,600,000 تومان
توضیحات :
هتل وایت مونارچ استانبول White Monarch Hotel Istanbul
BED & BREAKFAST
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,400,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  11,600,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
هتل اکچوال لایف استانبول Hotel ACTUEL LİFE
BED & BREAKFAST
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,200,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  11,650,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,600,000 تومان
توضیحات :
هتل دورا پرا استانبول Dora Pera Hotel
BED & BREAKFAST
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,300,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  11,900,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,700,000 تومان
توضیحات :
هتل تولیپ سیتی استانبول Tulip City Hotel
BED & BREAKFAST
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,800,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  11,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,700,000 تومان
توضیحات :
هتل گرند استار بسفروس استانبول Grand Star Hotel Bosphorus
BED & BREAKFAST
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,400,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  12,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,800,000 تومان
توضیحات :
هتل گرند هالیک گلدن هورن استانبول Hotel Istanbul Grand Halic Goldenhorn
BED & BREAKFAST
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,300,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,800,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  11,500,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,900,000 تومان
توضیحات :
هتل نوا پلازا پارک استانبول Nova Plaza Park Hotel Istanbul
BED & BREAKFAST
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,400,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,300,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  11,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,700,000 تومان
توضیحات :
هتل جومبالی پلازا استانبول Cumbali Plaza Hotel
BED & BREAKFAST
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,800,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,400,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,900,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,900,000 تومان
توضیحات :
هتل اینتل استانبول Inntel Hotel Istanbul
BED & BREAKFAST
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,800,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,900,000 تومان
توضیحات :
هتل ریوا استانبول Riva Hotel Taksim
BED & BREAKFAST
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  12,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,900,000 تومان
توضیحات :
هتل تکسیم تاون استانبول taximtown Hotel
BED & BREAKFAST
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,600,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,900,000 تومان
توضیحات :
هتل تریپ بای ویندهام استانبول Tryp by Wyndham Istanbul
BED & BREAKFAST
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,500,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  11,900,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
توضیحات :
هتل مینوو تکسیم Mineo Hotel Taksim
BED & BREAKFAST
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,200,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,800,000 تومان
توضیحات :
هتل چر استانبول CHER HOTEL&SPA İstanbul Beyoğlu
BED & BREAKFAST
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,800,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,600,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,800,000 تومان
توضیحات :
هتل آدلمار شیشلی Adelmar Hotel Istanbul Sisli
BED & BREAKFAST
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,700,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,500,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,300,000 تومان
توضیحات :
هتل تکسیم گونن استانبول Taksim Gonen Hotel Istanbul
BED & BREAKFAST
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,300,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,900,000 تومان
توضیحات :
هتل گرین پارک تکسیم Green Park Taksim Istanbul Hotel
BED & BREAKFAST
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,700,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,900,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,900,000 تومان
توضیحات :
هتل گلدن ایج استانبول Golden Age Hotel Istanbul
BED & BREAKFAST
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,700,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,800,000 تومان
توضیحات :
هتل ددمان استانبول Dedeman Istanbul
BED & BREAKFAST
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,900,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,200,000 تومان
توضیحات :
هتل تکسیم اکسپرس استانبول Taxim Express Bosphorus Hotel
BED & BREAKFAST
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,500,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,900,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,900,000 تومان
توضیحات :
هتل تایتانیک سیتی تکسیم استانبول Titanic City Hotel Taksim
BED & BREAKFAST
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,400,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,900,000 تومان
توضیحات :
هتل پوینت تکسیم استانبول Point Hotel Taksim
BED & BREAKFAST
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,800,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,900,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,900,000 تومان
توضیحات :
هتل اکسیدنتال تکسیم استانبول Occidental Hotel Taksim
BED & BREAKFAST
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,300,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  28,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,900,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,900,000 تومان
توضیحات :
هتل الیت ورد استانبول Elite World hotel Istanbul
BED & BREAKFAST
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,800,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,400,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,900,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,800,000 تومان
توضیحات :
هتل دیوان استانبول Divan Istanbul Hotel
BED & BREAKFAST
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,800,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  44,200,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,500,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,900,000 تومان
توضیحات :

اطلاعات تور

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

با ما در ارتباط باشید

جهت دریافت مشاوره تخصصی رایگان و رزرو تور با مشاوران ما در تماس باشید